Menu
 • Naše výhody:
 • U vybraných produktů doprava a zaškolení zdarma
 • Slevy při osobním odběru
 • Odborné poradenství
 • Zázemí kamenných prodejen

Keramický ateliér od A do Z

Vážení zákazníci, milí keramici, dámy a pánové,


moc rádi sledujeme, že se naše klientela rozrůstá. Nejčastěji o nadšence se zájmem o obor, kteří si už sice hlínu osahali, ale nemají zatím podmínky, aby svou tvorbu dotáhli do finále.  Koho si keramika získala a kdo má ambice věnovat se práci s hlínou i v budoucnu, tak ví, že bez vlastní pece se hotový výrobek zrodí jen těžko. Uvědomujeme si, jak je nabídka zařízení a materiálů komplikovaná, proto jsme přišli s řešením.

Máte chuť začít doma (ve škole, v ordinaci) s keramikou? Jste na dobré adrese, nechte si pomoci s výběrem vybavení a zkuste se držet skromného scénáře. Krásný keramický ateliér zařídíme i s nízkým rozpočtem.

Vždyť chyby ve výběru jsou drahé. Není nic příjemného, když časem zjistíte, že nástroje, které nepoužíváte, zbytečně zabírají místo, velká pec je na Vaše malé předměty předimenzovaná, za hrnčířským kruhem ještě nikdo neseděl, na válcovací stůl sedá prach a přitom jste za dílnu utratili spoustu peněz. Takové mnohdy bývvají smutné scénáře dotovaných projektů...

Zařídit keramickou dílnu plnohodnotně a přitom levně lze. Pro naše zákazníky jsme připravili akční nabídku START, která obsahuje vše potřebné. Keramická pec je ve výborné kvalitě, takže umožňuje pálení do vysokých teplot. Každá položka výbavy má nějaký smysl a nezaplevelí tedy nový ateliér hloupostmi.

Základem je keramická pec Kittec, model CB 40 s el. přípojkou na 230 V, velmi slušnou regulací a příslušenstvím.

Jedná se o pec, která si nechá líbit každodenní provoz, bez problémů vypálí nejen kameninu, ale i některé porcelány... Má stejný výkon i vnitřní průměr (takže i velikost plátů) jako třeba nejběžnější "šedesátky", je proto rychlá a neúnavná. Ano, je sice zhruba o 7 cm nižší než "padesátky", jste si ale jisti, že větší vnitřní výšku než 30 cm opravdu využijete?

Hlíny, glazury a engoby, které k peci dostanete, budou sladěny do shodného vypalovacího rozmezí, nezapomeneme na nejdůležitější pomůcky a nástroje...

Budete mít vše nutné k zahájení vlastní tvorby a ještě ušetříte. Za příznivou cenu získáte keramický ateliér, kde nic podstatného nechybí. Prodejní servis je také kompletní, v ceně je i doprava po ČR a prokazatelné zaškolení obsluhy. Na keramickou pec Kittec CB 40 poskytujeme nadstandardní, čtyřletou záruku.

Sestava START - keramická poklopová pec KITTEC CB 40 S TC 44 + materiály a pomůcky

.........................................................................................................................................

Další návrhy modelového vybavení keramického ateliéru

Budeme postupovat jednotlivými fázemi zhotovování keramického výrobku. Připomeňme si, jak se z tvárné hlíny stane odolný keramický střep. Na každém takovém kroku se krátce zastavme, abychom se zamysleli, co potřebujeme k další práci. Naši keramickou dílnu si tak zvolna logicky vybavíme. Budeme-li pečliví, napříště sáhneme přesně po takovém nástroji, jenž se minule osvědčil, nazdobíme svůj polotovar nejvhodnějším dekoračním materiálem a vypálíme v ideální keramické peci...

Keramické hlíny rozeznáváme podle účelu, k němuž budou používány na

 Podle zvolené výtvarné techniky si vybereme  nástroje.

Hnětač hlíny je technologickým zařízením, které usnadňuje zpracování, zvyšuje komfort přípravy keramických hlín. Pomáhá také v chráněných dílnách, kde pracují hendikepovaní. Některé hnětače hlíny jsou vybavené zdrojem vakua, které hlínu téměř beze zbytku zbavují přebytečného vzduchu.

Hrnčířské kruhy jsou samostatné téma, kterému se podrobněji věnujeme na stránkách našeho katalogu. Dokáží keramikům zpříjemnit práci a také je nadobro otrávit. Uvědomme si, že točení může bolet. Naučit se je  obnáší spoustu práce. A zvládnout je pak znamená obohatit keramický  ateliér úplně novým rozměrem. Proto přikládáme výběru hrnčířského kruhu tak velkou váhu.

Schematicky vzato, hrnčířské kruhy se dělí na

 • elektrické a kopací hrnčířské kruhy
 • stolní a pevné
 • tuzemské a dovozové 

Dalším strojem, který můžeme potkat během naší cesty napříč keramickými technikami je válcovací stůl. Nastupuje tam, kde nestačí dřevěný váleček, jak rádi zjednodušujeme přípravu pro stavění z plátů. Koho při modelování bolí záda a také každý, kdo ryje nebo proškrabává kožený střep, potřebuje modelovací kroužek.

V našem průvodním slovu je počítáno zejména s dvoužárovou technologií – předměty se pálí dvakrát. Existují však také postupy, kdy je výrobek hotov po jediném výpalu. Dekoračním materiálem vhodným k jednožáru je keramická engoba. Nástřepí, jak se engoby také nazývají, jsou barevné hlinky. Mohou se aplikovat na nepřežahnutý (kožený) střep. Některé (díky obsahu tavidel a pigmentů sytější) drží i po nanesení  na přežah. Keramická engoba je vhodná k technice prorývání, kdy se v dráze jehly objevuje barva spodní hlíny... Engobu lze dále zdobit. Pro vyšší užitkovost engobovaného výrobku je dobré glazovat transparentem, který projasní barvy

Po volném sušení na vzduchu bude následovat první výpal v keramické peci.

 • Podle tvaru, množství a velikosti zhotovovaných výrobků budeme vybírat rozměry pece a způsob nakládání. Svrchu se plní šachtové pece, zepředu komorové.
 • Podle našich technických ( i finančních) možností budeme dále volit mezi keramickou pecí na 230 V (do 60 l objemu) a 400 V.
 • Podle požadavků na užitkovost našich budoucích výrobků musíme dbát na maximální dosahovanou teplotu keramické pece. Její hodnota je vlastně současně základním kvalitativním parametrem každé vypalovací pece. Proto rozlišujeme pece do nižších teplot na pórovinu a takové, které umožní  i výpal velmi tvrdé kameniny. Navíc také záleží na režimu, v jakém naše dílna pracuje – kolik výpalů a na jakou teplotu hodláme uskutečnit za konkrétní období. Každopádně je celková koncepce pecního parku zásadní pro hospodárnou tvorbu, vlastnosti zhotovovaných výrobků, jejich množství a velikost. Když se rodí projekt nového keramického ateliéru, dáváme zpravidla k úvaze také uspořádání: 1. “přežahovka“ a  2. pec pro výpal glazur...

Přežahnutý střep – pórézní polotovar připravený přijmout dekorační materiál – zdobíme barvami nebo rovnou glazujeme. 
Keramické dekorační barvy KD slouží ke zdobení pod transparentní glazuru. Nebo je můžeme s úspěchem použít k majolikové technice, tedy pro malbu do syrové glazury.

Než se pustíme do práce s keramickými glazurami, rozdělme si je do kategorií:

 • podle vypalovacích teplot zhruba na pórovinové (1000 – 1150 °C) a kameninové (nad 1200 °C)
 • podle povrchových vlastností na lesklé, matné a efektující
 • podle krycích schopností na transparentní, polokrycí (polotransparentní) a kryvé

Návrhy kompletně vybavených dílen

- pro začínající hobby keramiky či malé školní ateliéry

Keramická dílna - varianta 1a Keramická dílna - varianta 1b

- pro výrobu užitkové keramiky, umělecký ateliér, bohatě dimenzovaný školní ateliér

Keramická dílna - varianta 2a Keramická dílna - varianta 2b