Menu
 • Naše výhody:
 • U vybraných produktů doprava a zaškolení zdarma
 • Slevy při osobním odběru
 • Odborné poradenství
 • Zázemí kamenných prodejen

10 nejčastěji kladených otázek

Jak jsme zvyklí, budeme při formulování problémů postupovat podle principu technologické návaznosti. Takže začneme u základních materiálů, přes kroky, které vedou k jejich proměně na keramický střep. Pak se budeme věnovat dekorování engobou, glazurou, vtavnou barvou, pigmentem a drahými preparáty (v uvedeném pořadí). Závěr bude patřit pálení, celkové výbavě keramického ateliéru a chybám při glazování.

Jak jsme zvyklí, budeme při formulování problémů postupovat podle principu technologické návaznosti. Takže začneme u základních materiálů, přes kroky, které vedou k jejich proměně na keramický střep. Pak se budeme věnovat dekorování engobou, glazurou, vtavnou barvou, pigmentem a drahými preparáty (v uvedeném pořadí). Závěr bude patřit pálení, celkové výbavě keramického ateliéru a chybám při glazování.

 • je třeba keramickou hlínu zakoupenou v prodejně před použitím dále zpracovávat?

Modelovací a točířské hmoty, které nabízíme, jsou před balením do fólie zpravidla šnekovány, ošetřeny tak, aby neobsahovaly vzduchové bubliny, byly poddajné a tvárné. Hrnčíři je však přesto ručně válejí, tedy dále zbavují zbytků vzduchu a zvláčňují pro potřeby práce na kruhu.

 • lze s modelovací hlínou točit? (a s točírenskou modelovat)?

Rozdíl je hlavně v přítomnosti šamotu. Je-li v hlíně obsažen, pak se předpokládá zhotovování rozměrnějších předmětů. Snáz schnou, nehroutí se při stavění a snášejí rozdíly teplot. Lépe také odolávají pnutí v rizikové fázi pálící křivky, když ztrácejí chemicky navázanou vodu. Z ostřené hlíny tedy můžeme točit, pokud naše dlaně a prsty hrubší materiál snesou.
Naopak: modelujeme-li z volné ruky předměty do 20 cm, zejména s jemným reliéfem (šperk, nebo třeba drobnější figurální věc), použijme klidně točířskou hlínu.

 • jak zdobíme před přežahem?

Snadno. Engobou. a prorýváním. Kožený střep přijímá pastovanou engobu velmi dobře (nejlépe druhý, třetí den po vymodelování, vytočení, vyjmutí z formy…). Engobou lze malovat a pokrývat celé plochy, do nichž hodláme rýt, aby se v dráze kopí, jehly nebo rydla objevila barva spodní hlíny. Některé pestřejší engoby s vysokým obsahem barvítek a tavidel se dají použít i po přežahu. Připomínáme: Původní engoba je barevná hlinka, neboli nástřepí, její barvy jsou tlumené a rozsvítí se teprve po přeglazování transparentem.

 • proč není obvyklé pálit jednožárově? (Typické postesknutí začínajícího keramika, který sice zvládá “výtvarno“ ale nemá finanční ani technické prostředky k vlastnímu pálení. Občas si pronajme pec nebo svůj výrobek přidá k produkci spřátelené dílny.)

Protože správně pórézní střep nejlépe saje glazovací suspenzi. Úkolem přežahu je zbavit hmotu chemicky navázané vody. Její obsah znemožňuje glazování. Jednožár je přípustný jen při použití některých hotových glazur. Z naší nabídky bychom vybrali tekutá Mayca. Výsledek sice není stejně brilantní jako u dvoužáru (méně se lesknou a nejsou tak výrazné), ale nezpuchýřují… Pro úplnost je také třeba zmínit trojžárovou technologii, tedy postup, kdy zdobíme na hotovou glazuru. Z našeho sortimentu se pro účel naglazurní dekorace používají preparáty drahých kovů, obtisky a některé barvy.

 • podle jakých kritérií mám vybrat správnou pec?

1) velikost / rozhodují ambice, podnikatelský záměr / malé pece rozumíme do 60 l
2) technické možnosti / od 75 l vyžadují pece el. přípojku 380 (400) V
3) tvar / výrobce kachlů potřebuje čtyřbokou pec, všichni ostatní mohou mít i kruhovou
4) max. teplotu (hlavní kvalitativní parametr) / do 1200 °C je pec jen pro hobby…
5) způsob vytápění / pomozme si statistikou / 97% námi prodaných peci jsou elektrické...
6) pověst výrobce, obliba značky, reference…
Více v našem tištěném Průvodci nabídkou  - … Napište si o jeho bezplatné poslání

 • čím se liší od sebe keramická dekorační barva a pigment?

V obsahu tavidla (v barvě je, v pigmentu ne). Dekorační barva je komfortní materiál určený ke zdobení do syrové nebo pod transparentní glazuru. Z pigmentu lze dekorační barvu připravit vetřením malého množstcví transparentní glazury. Barva obsahuje velký podíl tavidla, které zprostředkuje spojení s glazurou. Ovšem na úkor barevné složky. S pigmentem lze bez problémů zdobit až po jeho úpravě…

 • jak hustá má být glazovací suspenze?

1 kg práškové glazury rozmíchejme v 650 ml vody. Pro glazování štětcem dejme vody o 10 % méně, pro ponořování, polévání a stříkání naopak o 10 % více.

 • jakou zvolit hodnotu vypalovací teploty?

Nejlépe někde uprostřed pálící oblasti deklarované výrobcem glazury. Na užitek je vhodné držet se spíše horní meze, pro dekorativní keramiku mohu zůstat u dolní…

 • co se stane, když pec během výpalu vypne třeba výpadkem proudu?

Moderní pece mají schopnost do jisté míry vyhodnotit vzniklou situaci. Při poklesu teploty o určitou hodnotu mohou pokračovat po obnovení dodávky proudu ve výpalu.
Přerušení bývá smolné zejména ve chvíli, kdy se začínají vytavovat glazury (u ostrého výpalu v oblasti asi 50 - 100 °C před dosažením konečné teploty)…

 • dají se opravit chyby glazování na hotovém výrobku?

Jak kdy. Na ploše zůstane stopa po štětci s novou vrstvou glazury znatelná. V reliéfu a malbě je ztratí. Každopádně je třeba použít hustší glazovací suspenzi. Pokud jsme pálili kameninu nad 1 150 °C, je lepší střep pro snadnější aplikaci glazury zahřát.